Yannick Jadoul
'Mercurochrome'

_NL_

Yannick Jadoul is een kunstenaar die zijn praktijk ontwikkelt uit zijn achtergrond als taroloog, lederbewerker en grafisch vormgever. Uit deze zeer uiteenliggende elementen distilleert hij zijn 'Magnum Opus', een alchemistisch gesamtkunstwerk die zowel beeldend als digitaal werk, muziek en performance integreert in een interactieve totaalervaring voor de passagiers.

Hij nodigt zijn bezoekers uit om niet vrijblijvend naar een presentatie te komen kijken, maar bovendien een transformatieve oefening te ondergaan door existentiële vragen te confronteren. In zijn werk en persoon tracht Yannick een evenwicht te zoeken tussen tegengestelden, tussen het water die voor de vrouwelijke kracht staat en het vuur die voor de mannelijke kracht staat. Hij beschouwt beiden als essentiële delen om tot de eenheid (verlichting) te komen. Dit accordeert met de het onderwerp waarrond hij gevraagd wordt te werken, het 'Kwikzilver' wordt als zowel mannelijk als vrouwelijk beschouwd door alchemisten.

Zijn werk 'Mercurochrome' infiltreert de volledige installatie van Lucifer door zowel de vormgeving als het centrale paneel die als een 'Smaragden Tablet' van de toekomst informatie brengt van de Hermetische wereld. De Romeinse god 'Mercurius' was het evenbeeld van de Griekse 'Hermes', de boodschapper van de goden en dus de brenger van informatie.

______________

_EN_

Yannick Jadoul is an artist who develops his practice from his background as a tarologist, leather worker, and graphic designer. From these very disparate elements, he distills his 'Magnum Opus', an alchemical gesamtkunstwerk that integrates both visual and digital work, music, and performance into an interactive total experience for the passengers.

He invites his visitors not to come and watch a presentation without interaction, but rather to undergo a transformative exercise by confronting existential questions. In his work and his person, Yannick tries to find a balance between opposites, between the Water that stands for female power and the Fire that stands for male power. He considers both as essential parts to reach unity (enlightenment). This accords with the subject around which he is asked to work, Mercury being considered both masculine and feminine by alchemists.

His work 'Mercurochrome' infiltrates the entire installation of Lucifer through both the exhibition design and the central panel, which like an 'Emerald Tablet' of the future brings information from the Hermetic world. The Roman god 'Mercury' was their version of the Greek 'Hermes', the messenger of the gods and thus the bringer of information.

prev
next

instagram
Yannick Jadoul


website
Yannick Jadoul
CONTACT