Willem Boel
'De Nieuwe Molens #26'

_NL_

Willem Boel werkt sinds 2009 aan een interdisciplinair oeuvre, met een focus op installatie. Zijn industriële ijzer- en skeletstaalconstructies fungeren als drager voor visuele informatie; ze dragen de sporen en kneuzingen van intensieve arbeid en repetitieve handelingen. Als beeldend kunstenaar is hij op zoek naar beelden die het residu zijn van een doorgedreven werkproces, waarin onvoorspelbare factoren meespelen.

Door de sporen van actie en destructie in zijn werk wordt Willem Boel gevraagd om rond 'Saturnus' en bijhorend metaal 'Lood' te werken. Gezien lood het basismetaal is waaruit het goud moet gecreëerd worden en Saturnus naast zijn rol als Romeinse God van de tijd, rijkdom en landbouw symbool staat voor destructie (hij verslond zijn kinderen in de mythologie). Willem's werk De Nieuwe 'Molens #26' ontstond dan ook uit onderdelen van vroegere installaties.

______________

_EN_

Willem Boel has been working on an interdisciplinary body of work since 2009, with a focus on installation. His industrial iron and skeletal steel constructions function as carriers of visual information; they bear the marks and bruises of intensive labor and repetitive actions. As a visual artist, he is looking for images that are the residue of a thoroughgoing work process, in which unpredictable factors come into play.

Because of the traces of action and destruction in his work, Willem Boel was asked to work around 'Saturn' and his metal 'Lead'. Since lead is the base metal from which gold must be created and next to being the Roman God of time, wealth and agriculture, Saturn is a symbol of destruction (in mythology, he devours his children). Accordingly Willem's work De Nieuwe 'Molens #26'was constructed from parts of earlier installations.

prev
next

instagram
Willem Boel
CONTACT