Nadia Naveau
'Les Niches Parties'

_NL_

De maskers in Les Niches Parties van Nadia Naveau werden gemaakt om een nis te bedekken, om deze te beschermen tegen de buitenwereld. In de antieke wereld werd Jupiter/Tin beschouwd als de bewaarder. Tot op de dag van vandaag wordt tin gebruikt voor het bewaren en conserveren van voedsel. In het oude Griekenland werd Jupiter verpersoonlijkt als de god Zeus. Hij was de god van de hemel, de donder, en de koning der goden. Jupiter belichaamde kwaliteiten als wijsheid, logica, opvoeding en volwassenheid.

De inspiratie voor deze werken kwam na een reis naar Mexico, en viert de cultuur die Nadia daar ervoer. Ze werden voor het eerst voorgesteld op de Triënnale van Brugge, waar ze een feestelijke sfeer aan de reien gaven. Het is het doel van de alchemist, om de joviale energie van Jupiter in evenwicht te brengen met de realiteit van het leven door de diepte van spirituele kracht.

______________

_EN_

The masks in Nadia Naveau’s Les Niches Parties were made to cover a niche, to protect these from the outside world. In the ancient world, Jupiter/Tin was considered the preserver. Tin to this day is used to store and preserve food and liquid goods. In ancient Greece, Jupiter was personified as the god Zeus. He was the god of the sky, thunder, and the king of the gods. Jupiter embodied qualities of wisdom, logic, education, and maturity.

The inspiration for these works came after a travel to Mexico, and celebrates the culture Nadia experienced there. They were first presented at the Bruges Triënnale where they offered a festive atmosphere to the canals. It is the goal of the alchemist, to balance the jovial energy of Jupiter with the reality of life through the depth of spiritual power.

prev
next

instagram
Nadia Naveau
CONTACT