Matthieu Ronsse
'Union Match'

_NL_

Louise Delanghe en Matthieu Ronsse presenteren hun 'Union Match', een performancespel dat speciaal voor Lucifer werd ontwikkeld en dat de bezoekers uitnodigt om deel te nemen. Niet alleen is de naam afgeleid van een iconisch merk lucifers, de titel heeft ook een dubbele lezing. Terwijl het woord 'match' kan verwijzen naar competitie, kan het ook betrekking hebben op een perfecte eenheid.

Het competitieve aspect van het spel kan in verband worden gebracht met 'Mars', de god van de oorlog. De naar hem genoemde planeet was verbonden met 'ijzer', dat in de oudheid werd gewonnen op het slagveld van 'Ijzerenberg'.

______________

_EN_

Louise Delanghe and Matthieu Ronsse present their 'Union Match', a performance game invitation the visitors developed especially for Lucifer. Not only is the name derived from an iconic brand of matches (lucifers in Dutch), the title has a double reading. While a match can refer to competition, it can relate to a perfect union.

The competitive aspect of the game can be related to 'Mars', the god of war. The planet named after him was connected to 'iron', which was extracted in ancient times from the battlefield of 'Ijzerenberg' - the iron mountain.

prev
next

instagram
Matthieu Ronsse
CONTACT