Justine Grillet
'Arachnea / Clarion / Megicula'

_NL_

Justine Grillet en Mathias MU werden uitgenodigd om rond de recenter ontdekte metalen en planeten te werken. De jongste kunstenaars van deze tentoonstelling openen de poort naar de toekomst.

'Arachnea' is een werk in twee delen: drie sculpturen in de tuin van Ijzerenberg en een audiovisuele installatie in de silo's van Cas-co. Het werk is de getuigenis van de synergie tussen twee geliefden: Justine Grillet en Mathias MU. Licht als aluminium en ver als Pluto.

Voor de sculpturen in de tuin hebben ze eerst aan een kunstmatige intelligentie gevraagd om beelden te genereren van buitenaardse vleesetende planten. Een kruising tussen het groteske en het buitenaardse, in overeenstemming met hun praktijk, waarbij ze het vroegen om alles te genereren, van hars tot biologisch afbreekbaar plastic. Aan de hand van deze beelden zochten ze naar vormen die Justine dan van keramiek zou maken. Haar sculpturen werden vervolgens gescand en gerenderd in de computer door Mathias, die ze verder uitwerkte door middel van 3D beeldhouwen. Omdat de sculpturen in essentie digitaal zijn, zullen ze ook in een digitale omgeving te zien zijn in de silo's in Cas-co. Het is een duizelingwekkende installatie waar het digitale wordt gematerialiseerd en weer gedigitaliseerd zodat het geluid met het beeld kan praten.

Samen hebben ze een conversatie tot stand gebracht tussen materialen die ver uit elkaar liggen. En in het door de tijd versleten ambacht van keramiek en de flitsende glans van 3D beeldhouwen ontwikkelden zij een nieuwe visuele taal die oude dualiteit doorbreekt. Het organische kust het synthetische en het oude omarmt het nieuwe. Maar het werk wil weer terugkeren naar de natuur; als een spelletje ping pong.

— tekst door Mme Vandam

______________

_EN_

Justine Grillet and Mathias MU were invited to work around the metals and planets that were discovered more recently. The youngest artists in this exhibition open the gates to the future.

'Arachnea'is a work in two parts: three sculptures in the garden at Ijzerenberg and an audiovisual installation in the silos at Cas-co. The work is the testimony of the synergy between two lovers: Justine Grillet and Mathias MU. Light as aluminum and far as Pluto.

For the sculptures in the garden, they started out by asking an artificial intelligence to generate images of alien-like meat-eating plants. A crossover between the grotesque and the extraterrestrial, in line with their practices, asking it to generate anything from resin to “biodegradable plastic”. On the basis of these images they looked for shapes and forms that Justine would then make out of ceramics. Her sculptures were then scanned and rendered into the computer by Mathias who expanded on them by means of 3D sculpting. Since the sculptures are digital in essence, they will also be displayed in a digital environment at the silos in Cas-co. It is a vertiginous installation where the digital is materialized and digitalized once again so the audio can talk to the visual.

Together, they created a conversation between materials far apart. And in the time-worn craft of ceramics and the snazzy ‘dazzlingness’ of 3D sculpting they developed a new visual language breaking down old binaries. The organic is kissing with the synthetic and the old embraces the new. But the work wants to return to nature again; like a game of ping pong.

—text by Mme Vandam
prev
next

instagram
Mathias Mu
CONTACT