Marius Ritiu
'Sisyphus' Throne'

_NL_

Door zijn eigen ervaring als reizende kunstenaar en immigrant, kwam Marius tot de essentiële zoektocht in zijn werk: het globale te begrijpen en uit te drukken via het lokale, het universele via het bijzondere, het vertrouwde via het vreemde. Hij wil enigszins open verhalen creëren, die later in de geest van de toeschouwer worden voltooid. Zijn werk bevraagt begrippen als nationaliteit, grenzen en nationalisme, reflecteert op mondiale verantwoordelijkheid, collectief bewustzijn en burgerschap, en suggereert het potentieel voor enorm gevarieerde menselijke ervaringen om zich te verenigen.

Marius Ritiu werkt veel met 'Koper', omdat hij koper als het fysieke materiaal beschouwt dat de wereld met elkaar verbindt, zowel vanwege zijn fysieke als filosofische kenmerken. Voor Lucifer wordt hij uitgenodigd om met dit metaal te werken, die in de alchemie geassocieerd werd met de planeet Venus. Zijn werk 'Sisyphus' Throne' wordt binnen deze context de troon van Lucifer.

______________

_EN_

Through his own experience as a traveling artist and immigrant, Marius came to the the essential quest in his work: to understand and express the global through the local, the universal through the particular, the familiar through the strange. He wants to create somewhat open narratives, which are later completed in the mind of the viewer. His work questions notions of nationality, borders and nationalism, reflects on global responsibility, collective consciousness and citizenship, and suggests the potential for vastly varied human experiences to unite.

Marius Ritiu works extensively with 'copper', as he considers copper to be the physical material that connects the world, both because of its physical and philosophical characteristics. For Lucifer, he was invited to work with this metal, which in alchemy was associated with the planet venus. His work 'Sisyphus' Throne' becomes Lucifer's Throne within this context.

prev
next

instagram
Marius Ritiu
CONTACT