Louise Delanghe
'Union Match'

_NL_

Louise Delanghe en Matthieu Ronsse presenteren hun 'Union Match', een performancespel dat speciaal voor Lucifer werd ontwikkeld en dat de bezoekers uitnodigt om deel te nemen. Niet alleen is de naam afgeleid van een iconisch merk lucifers, de titel heeft ook een dubbele lezing. Terwijl het woord 'match' kan verwijzen naar competitie, kan het ook betrekking hebben op een perfecte eenheid.

Louise overziet het speelveld van de Ijzerenberg vanuit haar zilveren scheidsrechtersstoel, om het harmonisch verloop te waarborgen. 'Zilver' werd geassocieerd met de 'Maan', die in volmaakt evenwicht blijft met de aarde.

______________

_EN_

Louise Delanghe and Matthieu Ronsse present their 'Union Match', a performance game invitation the visitors developed especially for Lucifer. Not only is the name derived from an iconic brand of matches (lucifers in Dutch), the title has a double reading. While a match can refer to competition, it can relate to a perfect union.

Overlooking the playing field from her silver referee chair, the orderly progress of the game will be ensured. 'Silver' was associated with the 'Moon', which remains in perfect balance with the earth.

prev
next

instagram
Louise Delanghe
CONTACT