Ellen Pil
'The Seasonal Return'

_NL_

Ellen Pil connecteerde co-curator Petrus Paklons met de bewoners van Ijzerenberg en stelde ook verschillende kunstenaars voor. Zo werd zij het centrum van deze constellatie, zoals de zon in het centrum van het zonnestelsel staat. Alchemisten gebruikten hetzelfde symbool voor goud en om de Zon in de astrologie voor te stellen.

Ellens installatie The Seasonal Return is geïnspireerd op zonlicht dat door de bladeren van bomen valt. De samenstelling van zware metalen kettingen en neonbuizen verbeeldt stevigheid en kwetsbaarheid, materie en energie. De neonketting wordt geactiveerd op twee specifieke momenten: de opening van de Triënnale, en de Lucifer finissage gesynchroniseerd met de herfst equinox, op welke momenten het plausibel is dat de glazen buizen zullen instorten. Het sluitstuk van de Ijzerenberg cyclus verwelkomt gelijktijdig een nieuw begin.

______________

_EN_

Ellen Pil connected co-curator Petrus Paklons with the Ijzerenberg inhabitants as wel as proposing different artists. Consequently she became the centre of this constellation, just like the sun is in the centre of the solar system. Alchemists used the same symbol for gold to represent the Sun in astrology.

Ellen’s installation The Seasonal Return is inspired on sunlight falling through the leaves of trees. Its composition of heavy metal chains and neon tubes represents solidity and vulnerability, matter and energy. The neon chain is activated on two specific moments, the opening of the Triënnale and the Lucifer finissage synchronized with the autumn equinox, at which times it is quite imaginable the glass tubes will collapse. The conclusion of this cycle simultaneously welcomes a new beginning.

prev
next

instagram
Ellen Pil
CONTACT